ablog

不器用で落着きのない技術者のメモ

sort コマンドの -u オプション

sort コマンドには -u オプションてのがあるのか。知らんかった。

$ perl -le 'print $_%3 for(1..100)' > hoge.txt
$ wc -l hoge.txt 
100 hoge.txt
$ cat hoge.txt|sort|uniq
0
1
2
$ sort -u hoge.txt
0
1
2
$ find ... -exec rm {} +

ってのも知らなかったな。